Ako zladiť 4 generácie na pracovisku?

V súčasnosti sme po prvýkrát v histórii svedkami situácie, keď sa na pracovisku stretávajú štyri generácie zamestnancov – Baby Boomers a generácie X,Y a Z. Každá z nich má svoj komunikačný štýl, postoj k práci, očakávania a hodnoty, čo môže viesť k napätiu a rôznym nedorozumeniam.

Doba je rýchla, na zamestnancov sa kladú stále vyššie a vyššie nároky. Efektivita a výkon sú hlavné premenné súčasného pracovného nastavenia. Priepasť medzi vedomosťami a zručnosťami jednotlivých generácií sa prehlbuje a tak ich spojiť do spolupracujúceho a dobre fungujúceho tímu, môže byť naozaj veľkou výzvou. 

Ako sa s touto výzvou popasovať? Nižšie ponúkame krátky návod.

Veďte rozhovory na tému medzigeneračných rozdielov so svojím tímom. Vzdelávajte jeho členov, učte ich pochopiť sa navzájom. Lepšie vzájomné pochopenie totiž znamená efektívnejšie fungovanie tímu.

Eliminujte vytváranie skupiniek, ktoré ešte viac posilňujú generačné stereotypy. Podporujte zamestnancov k vzájomnej komunikácii. Poskytnite im možnosť spolupracovať na projektoch, alebo diskutovať o problémoch, či hľadať spoločné riešenia.

Podporujte medzigeneračný mentoring, kolegovia sa učia viac od seba navzájom ako zo vzdelávania. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že starší kolega učí mladšieho mäkkým zručnostiam, kým mladší zase napríklad využívaniu sociálnych sietí pre pracovné účely. Učia sa tým empatii, vzájomnému rešpektu a hlavne prichádzajú k pochopeniu, že ich rozdielnosť môže byť pre všetkých prínosom. Každá generácia má totiž súbor zručností, ktoré sú pre dosahovanie spoločných cieľov potrebné.

Myslite strategicky. Sledujte demografický vývoj pracovnej sily v spoločnosti a vo svojom tíme a predvídajte, aké typy otázok budete riešiť. Aké bude mať potreby absolvent a aké starší zamestnanec? V akej životnej fáze sa nachádzajú, čo ich motivuje a čo ich u vás udrží nielen spokojných, ale aj plne angažovaných?

Každá generácia má iné potreby. Ak komunikujete so svojím zamestnancom podľa toho, ako by ste boli radi, aby sa komunikovalo s vami, nemusíte uspieť. Jednotlivé generácie majú rozdielne nielen pracovné návyky či postoje, ale aj komunikačný štýl. Ak napríklad staršie generácie uprednostňujú osobnú komunikáciu, mladšie za efektívnejšiu považujú komunikáciu prostredníctvom mailov či chatu.

V súčasnosti sa kľúčovou hodnotou v pracovnom prostredí stávajú zamestnanci. Spoločnosti sa sústreďujú nielen na pritiahnutie talentov, ale aj na ich udržanie. Mnohé stoja pred dilemou ako vytvoriť efektívnu spoluprácu vo svojich tímoch, ktoré sú zložené z viacerých generácii. Hľadajú spôsoby, ako nastaviť ich riadenie a vzájomnú komunikáciu, aby priniesli úzku spoluprácu a nie rozpory.
Efektívna tímová spolupráca sa tak stáva jednou z hlavných tém každého manažmentu, ktorému záleží nielen na udržateľnosti, ale i raste spoločnosti.

AUTORKA ČLÁNKU: Renáta Máčaiová je certifikovaný kariérny a biznis kouč a lektor. Pôsobí 13 rokov v oblasti HR poradenstva, v rámci ktorého sa venuje potrebám jednotlivých generácii na trhu práce, rovnako aktuálnym očakávaniam zo strany zamestnávateľov. Ako lektor vedie tréningy zamerané na medzigeneračné rozdiely a rozvoj multigenerčných tímov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.