Ako môžu profesionáli ľudských zdrojov prospieť malým prevádzkam?

Lokálne hotely a motely, kateringové firmy, drobné reštaurácie a pohostinstvá sú skutočne príliš malé na to, aby si vôbec mohli dovoliť najať HR manažéra na plný pracovný úväzok. Hotely aj reštaurácie síce svojich manažérov majú, no nie sú to vždy odborníci v oblasti ľudských zdrojov. Riziko, ktoré so sebou prináša vysoká fluktuácia v tomto sektore, si v každom prípade pomoc od HR profesionála vyžaduje.

Fluktuácia ako Problém s veľkým „P“
Najväčšou výzvou, aká sa spája s manažmentom hotela či reštaurácie, sú práve veci spojené so zamestnanosťou v tomto sektore. Súčasný trend je totiž taký, že z reštauračného sektoru odchádza oveľa viac pracovníkov, ako doň nastupuje. Jedným z dôvodov je aj nedostatočný zreteľ na spokojnosť zamestnancov a ich trénovanie.

Nedostatky v zručnostiach či uspokojovanie potrieb zamestnancov náboroví pracovníci až tak nevyriešia, no vysoko kvalifikovaní recruiteri dokážu pomôcť manažérom hotelov a reštaurácií vybrať kvalitný a lojálny personál. Môžu taktiež testovať soft skills, aby sa presvedčili, či kandidáti spĺňajú základné psychologické požiadavky na túto prácu. Aké otázky pre testovanie soft skills sú vhodné a žiadúce, sa dočítate tu.

Ak máte problém s obsadzovaním pozícií vhodnými kandidátmi, zaregistrujte vašu firmu na špecializovanom pracovnom portáli pre výber zamestnancov v hoteliérstve a v gastronómii.

Recruiteri vám pomôžu zostaviť aj popis pracovnej ponuky
Ako problém sa v štatistikách uvádza aj nedostatočný popis pracovných pozícií v hoteliérstve a pohostinskom sektore. Kvalifikovaný HR profesionál dohliada na to, aby bola ponuka práce v reštaurácii popísaná pokiaľ možno čo najpodrobnejšie a atraktívne. Presne tak, aby záujemci o pracovnú pozíciu vedeli, čo sa od nich očakáva, aké sú benefity a aké sú vyzvy na pracovnej pozícii.

Naopak, kandidátom personalisti veľmi radi pomôžu so zostavením životopisu a motivačného listu, prípadne ich pripravia na prijímací pohovor tak, aby aj pri nedostatku pracovných skúsenosti presvedčili zamestnávateľa, že sú na ponúkanú pozíciu tí praví.

Problematika odmeňovania
HR profesionáli taktiež veľmi dobre poznajú problematiku odmeňovania a pri úbytku zamestnancov môžu navrhovať také opatrenia, ako sú zľavy pre zamestnancov na produkty od dodávateľov, alebo iný systém benefitov.

Poskytujú silnú podporu aj pri nastavovaní finančného ohodnocovania pracovníkov, keďže veľmi dobre poznajú lokálne trendy v tejto oblasti. Berú, samozrejme, do úvahy aj fakt, že napr. čašník si celkom slušne privyrobí aj na trinkgeldoch. Personálne agentúry vo všeobecnosti odporúčajú manažérom hotelov tipy čašníkom ponechávať.

Práca v hoteli ako plnohodnotná kariéra
Medzinárodná asociácia konzultantov v hoteliérstve (ISHC) odporúča zamestnávateľom vysielať svojich zamestnancov na programy profesného rozvoja, kde okrem nadobudnutia zručností získajú aj pozitívny dojem o práci v hoteli a svoju prácu budú vnímať ako plnohodnotnú kariéru.

Programy profesného rozvoja umožňujú náborárom ukázať hotelovým „veteránom“ a čerstvo nastúpeným pracovníkom, ako sa úspešní pracovníci v tomto sektore uplatnili doma aj vo svete. Z niektorých našich kuchárov sa vo svete stali priam celebrity.

Ak túžite po práci v hoteliérstve alebo v gastronómii, zaregistrujte si svoj životopis a pozrite sa na niektorú z pozícií, ktoré ponúka špecializovaný pracovný portál hotelityjobs.sk